Share Internet ให้กับลูกข่าย

 การแชร์เน็ตให้กับลูกข่ายไม่ยากครับแค่ไปกำหนด NAT แค่นั้น
 1. คลิกเมนูแนวตั้ง SYSTEM –> SETUP2. คลิกเมนูแนวนอน Network และคลิกปุ่ม NAT3. คลิกเลือก ETH00 และกดปุ่ม ย้ายไปทางขวา >> ดังรูป

4. กดปุ่ม SAVE เรียบร้อยแล้วครับ ทดสอบเครื่องลูกข่ายดูครับ.

 webNAT