ติดตั้ง ZeroShell ลง hard-disk

ความต้องการ:

– flash Drive ความจำอย่างน้อย 128 Mbllx_zeroshell_508
– แผ่น Live CD with ZeroShell

ขั้นตอนแรก

 1. ดาวโหลดไฟล์อิมเมจ สำหรับติดตั้งลงสื่อบันทึกข้อมูลประเภท IDE, SATA, SCSI จากเว็บ http://www.zeroshell.net/download/
 2. คัดลอกไฟล์อิมเมจนี้ ไปไว้ที่ flash Drive (เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้สั้นต่อการจำ เช่น zeroshell.img.gz)

ขั้นตอนต่อไป

 1. บูทเครื่องโดยใช้ แผ่น Zeroshell live cd รอจนกว่าจะขึ้น Main menu
 2. กดปุ่ม S  เรียกคำสั่ง shell (เหมือน Dos Command)
 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ HDD ด้วยคำสั่ง fdisk -l (จะแสดง สื่อ HDD ต่างๆ เช่น /dev/sdb1 จะเป็น flash dirve, หรือ  sda จะเป็น hard disk)
 4. ใช้คำสั่ง mount สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ ด้วยคำสั่ง  mount /dev/sdb1 /mnt/loop1 (ถ้าไม่มีห้อง loop1 จะต้องทำการสร้างห้องเสมือนจัดเก็บ ด้วยคำสั่งสร้างห้อง mkdir /mnt/loop1 และลงใช้คำสั่ง mount อีกครั้ง)
 5. สร้างพาทิชั่นใหม่บน HDD โดยใช้คำสั่ง (fdisk) สำหรับผู้จัดทำได้ใช้
 6. ไปที่ห้องที่เก็บไฟล์อิมเมจ (cd /mnt/loop1)
 7. แตกไฟล์gz ด้วยคำสั่ง gunzip พร้อมระบุตำแหน่งที่แตกไฟล์อิมเมจ ด้วยคำสั่ง   gunzip –c zeroshell.img.gz > /dev/hda หรือ gunzip –c zeroshell.img.gz > /dev/sda (ดูจากข้อ 3 fdisk -l)
 8. รอ ใช้เวลาพอประมาณ จนกว่าจะขึ้นพร้อม root >
 9. บูทเครื่องใหม่ (ใช้คำสั่ง reboot )และ นำแผ่น CD ออก เครื่องจะบูทพร้อมที่จะปรับค่าการใช้งานต่อไป

ที่มา http://zeroshell.wikidot.com/hard-disk-install

หมายเหตุ อาจจะมีรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ครับ..

ส่วนผมเคยใช้ปรับค่า Live CD มาก่อนแล้ว อาจจะปรับค่าผ่านเว็บได้ เช่น

ข้อที่ 3 และ 5 เป็นการดูสื่ออุปกรณ์ HDD ผู้ใช้สามารถ ลบ สร้าง พาทิชั่นได้ในตรงนี้

ข้อที่ 4 ผมไม่มี flash drive แต่เครื่องผมมีได้จำลองเว็บServer ไว้แล้วคัดลอกไฟล์ zeroshell.img.gz ไว้ตำแหน่ง c:/apperv/www

ดาวโหลดไฟล์ zeroshell.img.gz มาก่อน โดยใช้คำสั่ง wget http://192.168.1.9/zeroshell.img.gz รอสักครู่ แล้วค่อยใช้คำสั่งข้อ 7 ต่อไป