วิธีตั้งค่า zyxel nwa5160n

จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข โรงเรียนที่ได้จาก โครงการ OTPC สพฐ.  ซึ่งระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ เลย นำมาเชื่อมต่อกับระบบเน็ตโรงเรียนอีกเส้น เพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่า ดีกว่ากว่าเปิดทิ้งไว้เฉยๆ..ตามลิงค์นี้ครับผิดอย่างไรขออภัย

วิธีตั้งค่า zyxel nwa5160n pdf  (ต้นฉบับ)

แก้ไขเพิ่มเติม   เพิ่มคำสั่งในการตั้งรหัสผ่าน  ดังนี้

#mode wep

(ขาดบรรทัดนี้ไป คำสั่งตั้งรหัสผ้านไม่ทำงานครับ)

ฉบับแก้ไข ใช้งานง่าย รวดเร็ว

การตั้งค่า zyxel nwa5160 ฉบับปรับปรุง https://drive.google.com/file/d/1VU4QjUTUjrzKmA3DISxVvSbPDghAWOP_/view