การติดตั้ง freeradius กับ การบริหารจัดการ daloradius บน centos/rhel-debian-ubuntu

 หลังจากลงระบบปฏิบัติการ Linux เรียบร้อยแล้วเปิดหน้าโปรแกรม Terminal ขึ้นมา เข้าผู้ใช้ root More →