เว็บครูนภนต์

เว็บครูนภนต์ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 05/03/2557 เพื่อเผยแพร่ข้อความ ข่าวสาร สาระน่ารู้ ต่าง ๆ โดยแยกตามหมวดหมู่ เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการทำงานในด้านนั้น ๆ สงสัยสอบถาม รายละเอียด เพิ่มเติม ข่าวสารได้ที่  napon_ch@hotmail.com