เผยแพร่ รูปแบบโครงการ7กล่องแห่งความสำเร็จ

openโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองได้จัดทำโครงการ Seven Open Box OF Phothong Success (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) 3) เพื่อประเมิน รูปแบบโครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง)

ความสำคัญ

โครงการ SEVEN OPEN BOX OF PHOTHONG SUCCESS (เจ็ดกล่องแห่งความสำเร็จบ้านโพธิ์ทอง) เป็นรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยครูได้พัฒนาแนวทาง/นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ดาวโหลดไฟล์เอกสารเต็ม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

navee2

นายนาวี  ศรีษะใบ

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ

น้อยที่สุด - 0%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 0%
มาก - 80%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 14 ก.พ. 2013 - 00:00
ผู้ชม
73
เนื้อหา
60
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
141348

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์