การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 02 กันยายน 2562 09:29
ฮิต: 997

69822415 182709756097670 4985286514628886528 oวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางแสงเทียน ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนของนักเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์