ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ จัดอบรม Raspberry PI ให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองและโรงเรียนเครือข่าย

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 01 กรกฎาคม 2562 10:00
ฮิต: 777

ratchapat62 rapb1xratchapat62 rapb2xมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จัดการกิจกรรมอบรมการใช้งาน Raspberry PI ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง และนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่วเข้าร่วมอบรมด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านอมกง โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านท่าพล จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง