เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM education)

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 11 พฤษภาคม 2562 18:56
ฮิต: 768

2019-05-10091932วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 นางเนตรนภา ไปปลอด ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM education) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมชนานน โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์