ประชุมผู้ปกครอง

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 11 พฤษภาคม 2562 18:42
ฮิต: 788

2019-05-08085722วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2562 พร้อมจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน และชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2562 พร้อมกับแนะนำครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง