เข้าค่ายลูกเสือ กลุ่มร.ร.ท่าพลนางั่ว

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 29 ธันวาคม 2558 03:37
ฮิต: 593

กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว จะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองสาร.