รูปภาพ Intranet

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2556 10:04
ฮิต: 1798

ขั้นตอนการดูรูปภาพทั้งหมดของโรงเรียน

1. เปิด Windows Expleror

2. คลิกที่ add dresss พิมพ์ข้อความว่า \\Teacher-pc\รูปภาพ

    ลิงค์ที่ 1 \\Teacher-pc\รูปภาพ

    ลิงค์ที่ 2 \\192.168.182.1\  สำรอง ยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ \\Teacher-pc\รูปภาพ หมายถึง ข้อมูลจะอยู่เครื่องครู ในห้องคอมพิวเตอร์ หากเครื่องไม่ได้เปิดก็ดูไม่ได้

3. เลือกรูปภาพตามต้องการ