คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมวด: ข้อมูลโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 05 มกราคม 2556 13:37
ฮิต: 16098

คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 navee2

นายนาวี  ศรีษะใบ
ผอ.รร.
วชิรารัตน
นางวชิรารัตน์  แก้วดี
ครู
ขวัญเรือน
นางสาวขวัญเรือน  พานำมา
ครู
จำรองรัตน์
นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
ครู
 นภนต์
นายนภนต์  ชำนาญธนกุล
ครู
เนตรนภา
นางเนตรนภา  ไปปลอด
ครู
พิศมัย
นางพิศมัย  ศรีเมฆ
ครู
มยุรี
นางมยุรี  กล่อมเกลี้ยง
ครู
วรรณพร
นางวรรณาพร  พรวนคำ
ครู
อัมพร
นางสาวอัมพร  โอ่คำ
ครู
 สุข
นายสุข  ศักดิ์ขวา
ครู
อนงค์
นางอนงค์  ทิพย์ศรีบุตร
ครู
แสงเทียน
นางแสงเทียน  ใจซื่อ
ครู
ทัศนารี
นางทัศนารี แก้วเสมา
ครู

 ฮุสเซนท์
นายฮุสเซนท์ ซิตูมปูน
ครูผู้ช่วย

อรรถพล
นายอรรถพล อ่องยิ่ง
ช่างไม้

นันทรัตน์
นางสาวนันทรัตน์  แก้วหิน
ธุรการโรงเรียน