แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3)

หมวด: ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561 09:22
ฮิต: 2303

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 201/26 และงานปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 หลังที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง