รูปภาพ Intranet

ขั้นตอนการดูรูปภาพทั้งหมดของโรงเรียน

1. เปิด Windows Expleror

2. คลิกที่ add dresss พิมพ์ข้อความว่า \\Teacher-pc\รูปภาพ

    ลิงค์ที่ 1 \\Teacher-pc\รูปภาพ

    ลิงค์ที่ 2 \\192.168.182.1\  สำรอง ยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ \\Teacher-pc\รูปภาพ หมายถึง ข้อมูลจะอยู่เครื่องครู ในห้องคอมพิวเตอร์ หากเครื่องไม่ได้เปิดก็ดูไม่ได้

3. เลือกรูปภาพตามต้องการ

คำขวัญวันเด็กปี′57

“กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”

คำขวัญวันเด็ก 58

คำขวัญวันเด็ก 2558

"ความรู้คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต"

เข้าค่ายลูกเสือ กลุ่มร.ร.ท่าพลนางั่ว

กลุ่มโรงเรียนท่าพลนางั่ว จะจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองสาร.

navee2

นายนาวี  ศรีษะใบ

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่างๆ

น้อยที่สุด - 0%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 0%
มาก - 80%
มากที่สุด - 0%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 14 Feb 2013 - 00:00
Visitors
74
Articles
60
Articles View Hits
146169

We have 9 guests and no members online