ระบบข้อมูลสารสนเทศ Untitled Document Untitled Document
พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562  
Untitled Document jQuery UI Tabs - Open on mouseover

สรุปสถิตินักเรียน ประจำวันที่

สรุปสถิตินักเรียน ประจำวันที่ 15 กันยายน 2557


ชั้น ทั้งหมด ไม่มาเรียน มาเรียน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ร้อยละ
 อนุบาล 1 8 8 16 0 0 0 8 8 16 100.00
 อนุบาล 2 5 6 11 0 0 0 5 6 11 100.00
 ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 0 0 0 8 7 15 100.00
 ประถมศึกษาปีที่ 2 15 5 20 0 0 0 15 5 20 100.00
 ประถมศึกษาปีที่ 3 14 5 19 0 0 0 14 5 19 100.00
 ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 0 0 0 7 9 16 100.00
 ประถมศึกษาปีที่ 5 12 8 20 0 0 0 12 8 20 100.00
 ประถมศึกษาปีที่ 6 11 8 19 0 0 0 11 8 19 100.00
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 4 14 0 0 0 10 4 14 100.00
 มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 0 0 0 9 6 15 100.00
 มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 9 21 0 0 0 12 9 21 100.00
 รวม 111 75 186 0 0 0 111 75 186 100.00

ดาวโหลด PDFFatal error: Call to undefined function session_is_registered() in /home/banphot2/domains/banphothong.com/public_html/e-sms/modules/e-MIS/page-e-MIS.php on line 67